SCENARIUSZE ZAJĘĆ BIBLIOTERAPEUTYCZNYCH

by admin
SCENARIUSZE ZAJĘĆ BIBLIOTERAPEUTYCZNYCH

Poniżej zamieściłam zestawienie scenariuszy zajęć z elementami biblioterapii opublikowane w czasopismach „Biblioterapeuta” i „Biblioterapia w szkole”. Wybrałam scenariusze oparte na książkach, które polecam w biblioteczce-apteczce. Scenariusze pogrupowałam tematycznie. W zestawieniu znajdziecie również informację na temat autora scenariusza, celów, czasu trwania i wieku uczestników zajęć.  Scenariusze, które Was zainteresują, możecie w całości przeczytać poniżej (podałam przy każdym scenariuszu miejsce publikacji – tytuł, numer – żebyście mogli łatwo je odnaleźć):

Biblioterapeuta

http://www.biblioterapiatow.pl/index.php/dzialalnosc/biblioterapeuta-online-1997-2013

Biblioteka w szkole

https://biblioteka.pl/baza-materialow/1/biblioterapia/8/0/1991,2020 

Zagadnienie/problem Autor/tytuł książki/ link do recenzji Autor i tytuł scenariusza Cele terapeutyczne Uczestnicy/ czas trwania zajęć Miejsce publikacji scenariusza
AGRESJA, dokuczanie, empatia Bajka o pajączku, Maria Molicka, w: Bajkoterapia, o lękach dzieci i nowej metodzie terapii O naśmiewaniu i odrzuceniu, Danuta Kubiak Uświadomienie grupie, że wyśmiewanie jest złe, uświadomienie, że wszyscy są równi, nie ma lepszych i gorszych, uwrażliwienie na uczucia innych Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Biblioterapeuta nr 2/2009, str. 14
AGRESJA, przemoc rówieśnicza, hejt Oro, Marcel A., Marcel Z hejtem można wygrać. O sposobach reagowania na hejt i mowę nienawiści, dr Lidia Ippoldt

 

Uświadomienie uczestnikom czym są hejt i mowa nienawiści i jakie mogą być ich konsekwencje; zapoznanie uczestników ze sposobami radzenia sobie z hejtem.

 

Dzieci w wieku 13–15 lat/ 45 min. Biblioterapia w szkole – dodatek do Biblioteka w szkole 10.2019, str. 20
AGRESJA, przemoc rówieśnicza, relacje w grupie, empatia Siedmiu wspaniałych, Roksana Jędrzejewska-Wróbel, w: Siedmiu wspaniałych i sześć innych nie całkiem nieznanych historii Dręczenie i przemoc w szkole – scenariusz zajęć biblioterapeutycznych, Iwona Bukowska Uwrażliwianie na krzywdę, rozwijanie empatii, przekazanie sposobów radzenia sobie z dręczycielami

 

Dzieci w wieku 7–11 lat/ 60 min. Biblioterapeuta nr 1/2015, str. 24
AGRESJA, przemoc rówieśnicza, relacje w grupie Siedmiu wspaniałych, Roksana Jędrzejewska-Wróbel, w: Siedmiu wspaniałych i sześć innych nie całkiem nieznanych historii Nie jesteś sam!, Beata Basiura Uświadomienie dzieciom, że rozwiązania problemu przemocy należy szukać wspólnie, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, propagowanie zachowań nieagresywnych, budowanie pozytywnych relacji i wzorców zachowań w grupie rówieśniczej Dzieci w wieku 8–9 lat/  45 min. Biblioterapeuta nr 2/2016, str. 10
AGRESJA Gruba Zuza, czyli jak radzić sobie ze złością, Elisabeth Zöller, w: Teraz twoja kolej. Opowiadania na temat przemocy w szkole Uwaga agresja. Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych, dr Lidia Ippoldt Zapobieganie zachowaniom agresywnym, dziecko wie jakie są przejawy agresji i jak się bronić, sposoby zapobiegania i obrony przed agresją Dzieci w wieku 9-10 lat/  45 min. Biblioterapeuta nr 1/2012, str. 12
AGRESJA O śnieżnym stworku, Anna Kozłowska w: Zaczarowane bajki, które leczą dla dzieci i dorosłych. Co to jest agresja i jak na nas wpływa? – scenariusz zajęć profilaktyczno wychowawczych przeciw-działania agresji z el. biblioterapii, Joanna Ambroży Eliminowanie agresywnego zachowania, nauka postrzegania sytuacji z punktu widzenia innych, dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Dzieci w wieku 10-12 lat/60 min. Biblioterapeuta nr 2/2013 str. 16
AKCEPTACJA ODMIENNOŚCI, tolerancja, inność Elmer, David McKee

 

Elmer – akceptacja inności, Joanna Szymczak-Ryczel

 

Uczeń zna i rozumie pojęcie tolerancja, wie, że nie należy oceniać nikogo po wyglądzie; wie że nie należy wstydzić się inności

 

Dzieci 6-7 lat/ 45 min. Biblioterapia w szkole dodatek do Biblioteka w szkole 10.2017 str. 8

 

DZIECKO ROSZCZENIOWE, rozpieszczone

 

Kapciuszek, Roksana Jędrzejewska-Wróbel, w: Siedmiu wspaniałych i sześć innych nie całkiem nieznanych historii

 

Radości i smutki bycia mamą, Beata Basiura, Teresa Misztal Nabywanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, brak szacunku dla mamy- zmiana postawy.

 

Dzieci w wieku 7-9 lat/45 min. Biblioterapia w szkole dodatek do Biblioteka w szkole 10.2017 str. 11

 

AKCEPTACJA ODMIENNOŚCI, tolerancja Kasieńka, Sarah Crossan Na nowym lądzie-zajęcia z elementami biblioterapii, Grażyna Anna Sabiłło Budowanie otwartej postawy wobec osób o cechach innych niż większości grupy; wsparcie w budowaniu relacji; przeciwdziałanie dyskryminacji; uświadomienie, czym jest dyskryminacja i dręczenie

 

Młodzież w wieku 13lat+/ 90 min. Biblioterapia w szkole dodatek do Biblioteka w szkole 10.2018, str. 22

 

AKCEPTACJA ODMIENNOŚCI, tolerancja, inność Kotek, który merdał ogonem, Paweł Pawlak Strefa Miau! Akceptujemy różnorodność, Grażyna Anna Sabiłło Zachęta do akceptowania różnorodności, rozwijanie empatii, wsparcie w budowaniu relacji Dzieci w wieku 6-8 lat/2×45 min. Biblioterapia w szkole dodatek do Biblioteka w szkole 10.2016, str. 8

 

EMOCJE, empatia A królik słuchał, Doerrfeld Corin

 

Czy umiemy słuchać innych? Zajęcia z edukacji emocjonalnej dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Joanna Marchlewska

 

Uświadomienie ważności słuchania innych i towarzyszenia im, gdy przeżywają różne emocje

 

Dzieci w wieku 6 lat/45 min. Biblioterapia w szkole dodatek do Biblioteka w szkole 10.2019, str. 4

 

EMOCJE, złość Pysiowy sposób na złość, Lidia Ippoldt w: Bajkowa niania. Bajki-pomagajki dla najmłodszych Jak się nie złościć? Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych, dr Lidia  Ippoldt Radzenie sobie ze złością, dziecko potrafi opanować wybuch złości, dziecko poznaje sposoby na złość Dzieci w wieku 9-10 lat/45 min. Biblioterapeuta nr 1/2012, str. 11
EMOCJE, zazdrość Bawian, Cudanna i pułapki zazdrości, Wojciech Kołyszko To ja, twoja zazdrość. Nawet ja bywam czasem potrzebna. Serio!, Beata Basiura

 

Zwrócenie uwagi na uczucie zazdrości, uświadomienie uczniom, że zazdrość też jest potrzebnym uczuciem; nauczenie się rozpoznawania, akceptowania i odpowiedniego wyrażania zazdrości Dzieci w wieku 8-9 lat/60 min. Biblioterapeuta nr 2/2016, str. 21
EMOCJE, strach Reportaż Marcina, Erika Meyer-Glitza w: Jakub pogromca strachu Każdy ma swojego stracha- scenariusz zajęć biblioterapeutycznych w oparciu o opowiadanie Eriki Meyer-Glitzy Reportaż Marcina, Maja Wilczewska-Wojczyszyn Uświadomienie sobie,  że każdy się czegoś boi, akceptacja swoich lęków, podniesienie samooceny i pewności siebie, uświadomienie, że nie zawsze trzeba spełniać oczekiwania wszystkich  i że każdy jest inny Dzieci w wieku 6-7 lat/60 min. Biblioterapeuta nr 3/2010, str. 15
EMOCJE, złość Kiedy Kan-No-Mushi się obudzi, Erika Meyer Glitza w: Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą Poradzę sobie ze złością, Mariola Halicka Umiejętność wyrażania negatywnych uczuć bez krzywdzenia innych, rozpoznawanie zachowań wywołujących w nas złość, poznanie sposobów radzenia sobie ze złością. Dzieci w wieku 9 lat/60 min. Biblioterapeuta nr 2/2006, str. 3
EMOCJE Kolorowy potwór, Anna Llenas

 

Kolorowy potwór emocji, Urszula Zybura-Zadworna Uświadomienie sobie, że wszystkie uczucia i emocje są nam potrzebne i mamy prawo je przeżywać; nazywanie uczuć i emocji; rozwijanie empatii i twórczego myślenia; wzmacnianie poczucia własnej wartości.

 

Dzieci w wieku 7-8 lat/2×45 min Biblioterapia w szkole dodatek do Biblioteka w szkole 10.2018,  str. 8

 

EMOCJE, złość Kłopoty biedronki Mai, Anna Pospuła w: Magiczne bajki na dziecięce smutki. Bajki pomagajki dla nieco starszych dzieci Złość, dr Lidia Ippoldt Dzieci wiedzą jakie są  przejawy złości, dzieci znają sposoby radzenia sobie ze złością Dzieci w wieku 7-8 lat/45 min. Biblioterapeuta nr 4/2017, str. 36
EMOCJE, dojrzewanie, samoakceptacja O tym można rozmawiać tylko z królikami, Anna Höglund Były już inne króliki przed nami, które czuły podobnie, Jolanta Molenda-Bieniecka Samopoznanie; samoakceptacja; pomoc w uświadomieniu sobie, że dorastanie jest trudnym procesem; kształtowanie umiejętności pozytywnego myślenia o sobie; werbalizowanie emocji.

 

Młodzież w wieku 12-15 lat/2×45 min. Biblioterapia w szkole dodatek do Biblioteka w szkole 10.2018,  str. 20

 

EMOCJE, złość Smok Lubomił i tajemnice złości, Wojciech Kołyszko Co zrobić, żeby złość nie była taka zła?, Aneta Szkarłat Przybliżenie dzieciom uczucia, jakim jest złość, ukazywanie nieagresywnych sposobów na rozładowanie złości, oswojenie dzieci z emocjami Dzieci 5-6 lat/60 min. Biblioterapeuta nr 3/2018, str. 43
KONFLIKTY, relacje w grupie, umiejętności społeczne Plastelinek. Co jest najważniejsze w kłótni, Roksana Jędrzejewska-Wróbel Po co się kłócić – kłótnia i towarzyszące jej emocje złości i smutku, dr Lidia Ippoldt, Anna Stekla Umiejętność  rozwiązywania konfliktów bez kłótni, mówienia o trudnych emocjach w sytuacjach konfliktowych, radzenia sobie z tymi emocjami. Dzieci w wieku 9-10 lat/45 min Biblioterapeuta nr 1/2015, str. 31
LĘK PRZED DENTYSTĄ Krokodyl Benio u dentysty Paweł Księżyk w: Blogowe dbajki Wizyta u dentysty,  Anna Fabrykiewicz Zapoznanie dzieci z zawodem dentysty, uświadomienie konieczności systematycznego dbania o zęby, redukcja lęku przed zabiegami Dzieci w wieku 6-7 lat/60 min. Biblioterapeuta nr 4/2016, str. 30
LĘK PRZED TYM CO NOWE, NIEZNANE, PRZED ZMIANĄ Zielony i Nikt, Małgorzata Strzałkowska

Nie taki diabeł straszny…czyli Zielony, Nikt i dzielny przyszły gimnazjalista. Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych, Anna Palczewska Oswojenie lęku przed nieznanym, uświadomienie, że zmiana nie musi być zła, nowe nie znaczy gorsze, zachęta do podejmowania wyzwań, przygotowanie szóstoklasisty do zbliżającej się zmiany otoczenia (przejście do gimnazjum) Klasa 6 szkoły podstawowej/90 min.

 

Biblioterapeuta nr 2/2015, str. 31

 

LĘK PRZED TYM CO NOWE, NIEZNANE, PRZED ZMIANĄ Zielony i Nikt, Małgorzata Strzałkowska

Czy świat jest ciekawy czy pełen obaw? Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych, Anna Punicka Zmniejszenie lęku przed zmianami w życiu szkolnym, nowymi wyzwaniami, nowym otoczeniem Klasa 6 szkoły podstawowej/120 min.

 

Biblioterapeuta nr 2/2015, str. 32
MARZENIA, pasje, reżyserowanie dzieciom życia, zmiany Gębolud, Roksana Jędrzejewska-Wróbel

 

Dlaczego marzenia powinny do nas pasować? Scenariusz zajęć warsztatowych z elementami biblioterapii, Roksana Kociołek Pomoc w określeniu, kim dziecko chciałoby zostać w przyszłości; uświadomienie znaczenia marzeń w życiu człowieka; uświadomienie jak ważne jest robienie w życiu tego, co się lubi; uświadomienie konieczności dokonywania pozytywnych zmian w swoim życiu. Dzieci w wieku 6-9 lat/ 2×45 min. Biblioterapia w szkole dodatek do Biblioteka w szkole 10.2019, str. 6
MARZENIA Praktyczny pan, Roksana Jędrzejewska-Wróbel,

Jak nie zgubić marzeń wśród rzeczy ważnych i potrzebnych, Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii, Roksana Kociołek

 

Świadomość znaczenia w życiu zabawy i przyjemności; znaczenie wartości niematerialnych; znaczenie relacji ze zwierzętami.

 

Dzieci w wieku 7-9 lat/60 min. Biblioterapia w szkole dodatek do Biblioteka w szkole 10.2017, str. 3

 

MARZENIA Zielony i Nikt, Małgorzata Strzałkowska

Gdybym miał marzenia. Dlaczego warto zawsze marzyć, dr Lidia Ippoldt Uświadomienie uczestnikom, że warto mieć marzenia i próbować je realizować; uświadomienie sobie swoich indywidualnych marzeń i sposobów ich realizacji

 

Młodzież w wieku 17-19 lat/45 min. Biblioterapia w szkole dodatek do Biblioteka w szkole 10.2016, str. 16
NIEŚMIAŁOŚĆ Chyba jestem nieśmiały, Barabara Cain Nieśmiałość- co to jest?, Małgorzata Niewierska Umiejętność rozpoznawania uczuć, pobudzenie wiary we własne możliwości , pokonywanie nieśmiałości Dzieci w wieku 8-9 lat/90 min. Biblioterapeuta nr 4/2010, str. 19
NIEŚMIAŁOŚĆ Kucyk Kartofel, Erika Meyer-Glitza, w: Jakub pogromca strachu. Terapeutyczne opowiadania dla dzieci przeżywających lęki Jak ze strachu uczynić siłę- nieśmiałość. Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych, Iwona Bukowska Zrozumienie, czym jest strach, nieśmiałość, poznanie sposobów radzenia sobie z nieśmiałością Dzieci w wieku 8-11 lat/60 min.

 

Biblioterapeuta nr 1/2012, str. 20
ODRZUCENIE Bajka o pajączku, Maria Molicka w: Bajkoterapia, o lękach dzieci i nowej metodzie terapii O naśmiewaniu i odrzuceniu, Danuta Kubiak Uświadomienie grupie, że wyśmiewanie jest złe, uświadomienie, że wszyscy są równi, nie ma lepszych i gorszych, uwrażliwienie na uczucia innych Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Biblioterapeuta nr 2/2009, str. 14
PLOTKA, siła słów, relacje w grupie Jabłka Pana Peabody’ego, Madonna

 

Nie wierzmy plotce. Scenariusz o sile słów, Urszula Zybura-Zadworna

 

Uświadomienie konsekwencji mówienia nieprawdy, poznanie mechanizmu powstawania plotki, uświadomienie, jak bardzo można skrzywdzić pochopną oceną Dzieci w wieku 12-15 lat/ 2×45 min Biblioterapia w szkole, dodatek do Biblioteka w szkole 10.2017,  str. 14

 

PLOTKA, siła słów, relacje w grupie, emocje, empatia

 

Jabłka Pana Peabody’ego, Madonna

 

Nie rób drugiemu tego, co tobie niemiłe, Teresa Misztal Uświadomienie uczestnikom tego, jak nasze postępowanie wpływa na uczucia innych, kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swojego postępowania; zwrócenie uwagi a potrzeby emocjonalne rówieśników, rozbudzanie empatii

 

dzieci w wieku 9-12 lat/ 60 min Biblioterapia w szkole, dodatek do Biblioteka w szkole 10.2019,  str. 14.
PLOTKA, siła słów, relacje w grupie Jabłka Pana Peabody’ego, Madonna

 

Po co komu plotka? Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych, dr Wanda Matras-Mastalerz Uświadomienie uczestnikom „siły” wypowiadanych słów, które mogą wspierać, dodawać sił, leczyć, ale też dotkliwie zranić…, rozpoznawanie pozytywnych i negatywnych komunikatów, stymulowanie empatii Młodzież 13-16 lat/60 min Biblioterapeuta nr 2/2014, str. 28
PLOTKA, siła słów, relacje w grupie, emocje, empatia Jabłka Pana Peabody’ego, Madonna

 

Od słowa do słowa. Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii, Ewa Bońdos, Monika Łuksza Uczestnik jest świadomy, jaką moc mają wypowiadane słowa, które mogą wspierać, pocieszać, ale również, ale także mocno ranić i krzywdzić, rozpoznaje pozytywne i negatywne komunikaty, rozumie i prezentuje postawę empatyczną Młodzież w wieku 13-16 lat/ 90 min Biblioterapeuta nr 2/2016, str. 33
PRZEKLINANIE siła słów Bajka  o Tonim- języczku, którego pokaleczyły brzydkie słowa, Urszula Lisowska-Kożuch, w: Bajkowa niania. Bajki-pomagajki dla najmłodszych Jaką moc mają brzydkie słowa?, Beata Basiura Uświadomienie dzieciom jak wiele tracą, kiedy brzydko do siebie mówią, rozwijanie umiejętności posługiwania się pięknymi słowami, propagowanie zachowań nieagresywnych, budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych dzięki świadomości pięknej mowy Dzieci w wieku 8-9 lat/60 min. Biblioterapeuta nr 2/2016, str. 6
ROZSTANIE Zosia się przeprowadza, Erika Meyer-Glitza w: Wiadomość od taty: terapeutyczne opowiadania o utracie i rozstaniach Zosia musi wyjechać- rozstanie z przyjaciółką, Iwona Bukowska Zrozumienie czym jest rozstanie, sposoby radzenia sobie ze smutkiem po rozstaniu z bliską osobą Dzieci w wieku 7-10 lat/90 min. Biblioterapeuta nr 1/2009, str. 8
SAMOOCENA, niskie poczucie własnej wartości Dokuczanie, jak temu zaradzić?, Doris Brett w: Bajki, które leczą cz. 2 Dlaczego ona mi dokucza?, Elżbieta Owsińska Ukazywanie wzorców zachowań w sytuacji trudnej, wzmacnianie poczucia własnej wartości Dzieci w wieku 8-9 lat/60 min. Biblioterapeuta nr 4/2006, str. 11
SAMOOCENA, niskie poczucie własnej wartości, kompleksy Pikolo, Marta Jurek, w: Bajkowa niania. Bajki-pomagajki dla najmłodszych Inny nie znaczy gorszy, Beata Basiura Zmiana postawy osób o niskiej samoocenie, zwrócenie uwagi na to, że inność nie jest niczym złym; propagowanie tolerancji Dzieci w wieku 8-9 lat/90 min. Biblioterapeuta nr 2/2016, str. 13
SAMOOCENA, poczucie własnej wartości, wiara w siebie, swoje  możliwości Co robisz z pomysłem?, Kobi Yamada

 

Co zrobisz z pomysłem? Scenariusz biblio-terapeutyczny, Urszula Zybura-Zadworna Wzmocnienie poczucia własnej wartości; wskazanie mocnych stron osobowości; wskazanie kierunków rozwoju osobistego potencjału, wskazanie, jak poczucie własnej wartości może pomóc w osiąganiu wielkich rzeczy

 

Młodzież w wieku 12-15 lat/ 2×45 min.

 

Biblioterapia w szkole, dodatek do Biblioteka w szkole 10.2019,  str. 17

 

SAMOOCENA, poczucie własnej wartości, wiara w siebie, swoje  możliwości; stereotypy

 

Dziewczynki latają wysoko, Reguera Raquel Diaz,

Pięciu nieudanych, Beatrice Alemagna

 

Dziewczynki (i chłopcy) latają wysoko, Jolanta Molenda-Bieniecka

 

Kształtowanie umiejętności pozytywnego myślenia o sobie, uświadomienie własnych mocnych stron, uświadomienie destrukcyjnej roli stereotypów, uświadomienie roli pozytywnych słów w kształtowaniu samopoczucia i samooceny Dzieci w wieku 13-15 lat/ 2×45 min. Biblioterapia w szkole, dodatek do Biblioteka w szkole 10.2019,  str. 21
SAMOOCENA, samoakceptacja Opowieść wróżki, Lidia Ippoldt w: Magiczne bajki na dziecięce smutki. Bajki pomagajki dla nieco starszych dzieci, Jestem przyjacielem samego siebie, dr Lidia Ippoldt, Agnieszka Pospuła

 

Zmiana postawy wobec samego siebie, dziecko odkrywa swoje zalety i upodobania Dzieci w wieku 9-10 lat/45 min. Biblioterapeuta nr 1/2012, str. 5
SAMOOCENA, samoakceptacja

 

Pięciu nieudanych, Beatrice Alemagna

Idealny czy nieidealny?, Ewa Ganczarek Zaakceptowanie tego, że nikt nie jest idealny, każdy ma wady i zalety, wady mogą być atutami Dzieci w wieku 7-10 lat/ 45 min. Biblioterapeuta nr 3/2017, str. 11
SAMOOCENA Reportaż Marcina, Erika Meyer-Glitza w: Jakub pogromca strachu Każdy ma swojego stracha- scenariusz zajęć biblioterapeutycznych w oparciu o opowiadanie Eriki Meyer-Glitzy Reportaż Marcina, Maja Wilczewska-Wojczyszyn Uświadomienie sobie,  że każdy się czegoś boi, akceptacja swoich lęków, podniesienie samooceny i pewności siebie, uświadomienie, że nie zawsze trzeba spełniać oczekiwania wszystkich  i że każdy jest inny Dzieci w wieku 6-7 lat/60 min. Biblioterapeuta nr 3/2010, str. 15
SPRZĄTANIE, obowiązki Lawina w pokoju Dorotki, Marta Jurek, w: Magiczne bajki na dziecięce smutki. Bajki pomagajki dla nieco starszych dzieci Sprzątanie, Anna Fabrykiewicz Uświadomienie konieczności dbania o czystość w najbliższym otoczeniu Dzieci w wieku 6-7 lat/45-50 min. Biblioterapeuta nr 4/2016, str. 25
ŚMIERĆ Śmierć kogoś bliskiego – jak pomóc dziecku przeżyć stratę, Doris Brett, w: Bajki, które leczą, cz. 1 Ciocia Miłka odchodzi – oswajanie smutku po stracie bliskiej osoby, Iwona Bukowska Uświadomienie, że nawet po stracie i smutku życie trwa dalej Dzieci w wieku 7-10 lat/90 min. Biblioterapeuta nr 1/2009 str. 12
ŚMIERĆ Śmierć kogoś bliskiego – jak pomóc dziecku przeżyć stratę, Doris Brett, w: Bajki, które leczą, cz. 1 O piracie, który ginie tragicznie – oswajanie z nagłą śmiercią, Iwona Bukowska Zrozumienie nieodwracalności śmierci, oswojenie z nagła śmiercią Dzieci w wieku 7-10 lat/90 min. Biblioterapeuta nr 1/2009 str. 11
ŚMIERĆ Domek na drzewie, Maria Molicka, w: Bajki terapeutycz-ne, cz. 1 O kotku, który stał się obłoczkiem- kiedy lekarstwa nie mogą już pomóc, Iwona Bukowska Zrozumienie jaki sens ma smutek w naszym życiu, oswajanie z bezsilnością i bezradnością wobec umierania Dzieci w wieku 7-10 lat/90 min. Biblioterapeuta nr 1/2009 str. 10
ŚMIERĆ Jesień liścia Jasia, Leo Buscaglia Historia liścia i jego przyjaciół-oswajanie ze śmiercią,  – oswajanie, Iwona Bukowska Zapoznanie z cyklami przyrody, uświadomienie nieuchronności śmierci, oswajanie ze śmiercią Dzieci w wieku 7-10 lat/90 min. Biblioterapeuta nr 1/2009 str. 9
ŚMIERĆ Ogród: dobra opowieść na wielki smutek, Georg Maag, Ogród Walentynki- oswajanie złości po śmierci bliskiej osoby, Iwona Bukowska Oswajanie gniewu po śmierci bliskiej osoby, uświadomienie, że złość jest naturalną reakcją na ból i stratę Dzieci w wieku 7-10 lat/90 min. Biblioterapeuta nr 1/2009 str. 13
ŚMIERĆ Jaśniej niż tysiąc słońc, Erika Meyer-Glitza w: Wiadomość od taty: terapeutyczne opowiadania o utracie i rozstaniach Babcia za gwiazdami, Iwona Bukowska Uświadomienie sensu pożegnania, zrozumienie istoty więzi duchowej Dzieci w wieku 7-10 lat/90 min. Biblioterapeuta nr  1/2009 str. 14
UZALEŻNIENIE OD INTERNETU Jędruś Internauta, Lidia Ippoldt w: Magiczne bajki na dziecięce smutki. Bajki pomagajki dla nieco starszych dzieci

 

Uzależnienie od Internetu, dr Lidia Ippoldt

 

Dzieci wiedzą, jakie mogą być konsekwencje zbyt długiego siedzenia przy komputerze i korzystania z Internetu, dzieci poznają sposoby wykorzystania czasu wolnego

 

Dzieci w wieku  9-10 lat/45 min. Biblioterapeuta nr 4/2017, str. 37
UZALEŻNIENIE OD INTERNETU Komputerowe królestwo Bobrusia, Lidia Ippoldt, w: Bajkowa niania. Bajki-pomagajki dla najmłodszych

 

 

Uzależnienie od komputera, dr Lidia Ippoldt

 

Uświadomienie dzieciom czym jest uzależnienie, zapoznanie dziecka z konsekwencjami uzależnień, dostarczenie dziecku pomysłów zagospodarowania wolnego czasu

 

Dzieci w wieku  5-6 lat/30-45 min. Biblioterapeuta nr 4/2011, str. 5
UZALEŻNIENIE OD TELEWIZJI Wróbelkowa telewizja, Lidia Ippoldt, w: Bajkowa niania. Bajki-pomagajki dla najmłodszych

 

Uzależnienie od telewizji. Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych, dr Lidia Ippoldt

 

Uświadomienie dzieciom, czym jest uzależnienie, zapoznanie z konsekwencjami uzależnienia, (nadmiernego oglądania TV), dostarczenie pomysłów zagospodarowania wolnego czasu.

 

Dzieci w wieku  5-6 lat/30-45 min. Biblioterapeuta nr 4/2011, str. 5
WARTOŚCI NIEMATERIAL-NE Mądrość, czyli o zamienianiu kwaśnej cytryny w słodką lemoniadę, Roksana Jędrzejewska-Wróbel, w: 12 ważnych opowieści

 

Sz(ż)ycie na miarę. Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii o życiowej mądrości i wartościach niematerialnych, Roksana Kociołek Uczestnik rozumie szczególne znaczenie wartości niematerialnych w życiu człowieka; potrafi docenić znaczenie przyjaźni i relacji międzyludzkich; potrafi dostrzegać pozytywne strony życiowych sytuacji Dzieci w wieku 10-13 lat/60 min.

 

Biblioterapia w szkole, dodatek do Biblioteka w szkole 10.2017, str. 12
WARTOŚCI Odpowiedzial-ność Dolina jeleni, Wojciech Cesarz, w: Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach. Odpowiedzialność. Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii, Monika Dzwolak -Grubarek Uświadomienie uczniom znaczenia odpowiedzialności w kształtowaniu dojrzałego charakteru, zmiana postawy wobec obowiązków; kształtowanie poczucia obowiązku i jego znaczenia w stosunkach międzyludzkich Dzieci w wieku 12-14 lat/60 min. Biblioterapeuta nr 2/2017, str. 25
WARTOŚCI Odwaga Kacper, Katarzyna Terechowicz,  w: Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach. Odwaga. Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii, Monika Dzwolak -Grubarek Zwrócenie uwagi uczniów na odwagę jako czynnik kształtujący charakter, rozwijanie u uczestników odwagi cywilnej, kształtowanie umiejętności odróżniania odwagi od brawury; zmniejszenie podatności na negatywne wpływy otoczenia Dzieci w wieku 12-14 lat/60 min. Biblioterapeuta nr 2/2017, str. 28
WARTOŚCI Przyjaźń Sztuka programowania, Wojciech Cesarz w: Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach Przyjaźń. Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii, Monika Dzwolak -Grubarek Ukazanie wartości przyjaźni w życiu człowieka, kształtowanie umiejętności dbania o dobre relacje międzyludzkie, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za przyjaciela Dzieci w wieku 12-14 lat/60 min. Biblioterapeuta nr 2/2017, str. 38
WARTOŚCI Samodyscyplina Szczęśliwego Nowego roku, Katarzyna Ryrych, w: Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach Samodyscyplina. Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii, Monika Dzwolak –Grubarek Zwrócenie uwagi na potrzebę posiadania samodyscypliny, kształtowanie umiejętności kierowania swoim zachowaniem, kształtowanie dyscypliny wewnętrznej i samokontroli, rozwijanie wytrwałości w realizacji postanowień Dzieci w wieku 12-14 lat/60 min. Biblioterapeuta nr 2/2017, str. 31
WARTOŚCI Szacunek Szacun i gorzka czekolada, Barbara Kosmowska, w: Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach Szacunek, dr Lidia Ipoldt Młodzież wie, czym jest szacunek wobec innych i samego siebie, młodzież umie okazać szacunek każdemu, również samemu sobie Młodzież w wieku 13-16 lat/45 min. Biblioterapeuta nr 4/2017, str. 42
WARTOŚCI

Uczciwość

Niebieska kredka, Katarzyna Ryrych, w: Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach Uczciwość. Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii, Monika Dzwolak- Grubarek Zwrócenie uwagi na potrzebę uczciwego postępowania,

kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje czyny, uwrażliwienie na konsekwencje swoich wyborów.

Dzieci w wieku 12-14 lat/60 min. Biblioterapeuta nr 2/2017, str. 21
WARTOŚCI

Wolność

Burza, Katarzyna Terechowicz, w: Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach Wolność. Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii, Monika Dzwolak- Grubarek Zwrócenie uwagi na problem granic wolności,  kształtowanie umiejętności przewidywania konsekwencji własnych decyzji, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie Dzieci w wieku 12-14 lat/60 min. Biblioterapeuta  nr 2/2017, str. 35
WARTOŚCI NIE-MATERIALNE,

zapracowani rodzice, relacje, przyjaźń

 

Królewna, Roksana Jędrzejewska-Wróbel

 

Nie wszystko można kupić. Scenariusz zajęć o wartościach niematerialnych, Roksana Kociołek

 

Uczestnik potrafi odróżnić wartości niematerialne i materialne, rozumie szczególne znaczenie wartości niematerialnych w życiu człowieka, potrafi docenić znaczenie relacji z rówieśnikami, przyjaźni

 

Dzieci w wieku 7-10 lat/60 min.

 

Biblioterapia w szkole dodatek do Biblioteka w szkole 10.2016, str. 7

 

error: Content is protected !!