SCENARIUSZE-ZESTAWIENIE

by admin
SCENARIUSZE-ZESTAWIENIE

Wszystkim, którzy pytają o scenariusze zajęć z elementami biblioterapii polecam scenariusze publikowane w czasopismach „Biblioterapeuta” i „Biblioterapia w szkole” (dodatek do „Biblioteka w szkole”). Przygotowałam zestawienie, które ułatwia wyszukiwanie. Możecie wybrać interesujący Was scenariusz (według tematów, wieku uczestników albo literatury wykorzystywanej do zajęć), sprawdzić miejsce jego publikacji (przy każdym scenariuszu podałam tytuł, numer i stronę) i przeczytać całość w wersji papierowej lub online:

Biblioterapeuta numery z lat 1997-2018:

http://www.biblioterapiatow.pl/index.php/dzialalnosc/biblioterapeuta-online-1997-2013

Biblioterapia w szkole:

https://biblioteka.pl/baza-materialow/1/biblioterapia/8/0/1991,2020

W zestawieniu znajdziecie też  informację na temat autora scenariusza, celów i czasu trwania zajęć. Tytuły podkreślone oznaczają, że książka ma swoją recenzję w biblioteczce–apteczce i można ją przeczytać klikając na podkreślony tytuł.

Zagadnienie/problem Wykorzystywana literatura Autor i tytuł scenariusza Cele terapeutyczne Uczestnicy/ czas trwania zajęć Miejsce publikacji scenariusza
AGRESJA, dokuczanie, empatia Molicka M.: Bajka o pajączku, [w]: Molicka M.: Bajkoterapia, o lękach dzieci i nowej metodzie terapii, Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina, 2011 O naśmiewaniu i odrzuceniu, Danuta Kubiak Uświadomienie grupie, że wyśmiewanie jest złe, uświadomienie, że wszyscy są równi, nie ma lepszych i gorszych, uwrażliwienie na uczucia innych. Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Biblioterapeuta 2/2009, str. 14
AGRESJA, przemoc rówieśnicza, hejt Marcel A. Marcel: Oro, Warszawa: Wydawnictwo Marginesy, 2012 Z hejtem można wygrać. O sposobach reagowania na hejt i mowę nienawiści, dr Lidia Ippoldt Uświadomienie uczestnikom czym są hejt i mowa nienawiści i jakie mogą być ich konsekwencje; zapoznanie uczestników ze sposobami radzenia sobie z hejtem. Dzieci w wieku 13-15 lat/ 45 min. Biblioterapia w szkole (dodatek do Biblioteka w szkole) 10.2019, str. 20
AGRESJA, przemoc rówieśnicza, relacje w grupie, empatia Jędrzejewska-Wróbel R.: Siedmiu wspaniałych, [w]: Jędrzejewska-Wróbel R.: Siedmiu wspaniałych i sześć innych nie całkiem nieznanych historii, Warszawa: Wydawnictwo Bajka, 2010 Dręczenie i przemoc w szkole – scenariusz zajęć biblioterapeutycznych, Iwona Bukowska Uwrażliwianie na krzywdę, rozwijanie empatii, przekazanie sposobów radzenia sobie z dręczycielami Dzieci w wieku 7–11 lat/ 60 min. Biblioterapeuta nr 1/2015, str. 24
AGRESJA, przemoc rówieśnicza, relacje w grupie Jędrzejewska-Wróbel R.: Siedmiu wspaniałych, [w]: Jędrzejewska-Wróbel R.: Siedmiu wspaniałych i sześć innych nie całkiem nieznanych historii, Warszawa: Wydawnictwo Bajka, 2010 Nie jesteś sam!, Beata Basiura Uświadomienie dzieciom, że rozwiązania problemu przemocy należy szukać wspólnie, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, propagowanie zachowań nieagresywnych, budowanie pozytywnych relacji i wzorców zachowań w grupie rówieśniczej Dzieci w wieku 8–9 lat/  45 min. Biblioterapeuta nr 2/2016, str. 10
AGRESJA Zöller E.: Gruba Zuza, czyli jak radzić sobie ze złością, [w]:  Zöller E.: Teraz twoja kolej. Opowiadania na temat przemocy w szkole, Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2005 Uwaga agresja. Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych, dr Lidia Ippoldt Zapobieganie zachowaniom agresywnym, dziecko wie jakie są przejawy agresji i jak się bronić, Sposoby zapobiegania i obrony przed agresją. Dzieci w wieku 9-10 lat/  45 min. Biblioterapeuta nr 1/2012, str. 12
AGRESJA Kozłowska A.: O śnieżnym stworku, [w]: Kozłowska A.: Zaczarowane bajki, które leczą dla dzieci i dorosłych Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 2007 Co to jest agresja i jak na nas wpływa? – scenariusz zajęć profilaktyczno wychowawczych przeciw-działania agresji z el. biblioterapii, Joanna Ambroży Eliminowanie agresywnego zachowania, nauka postrzegania sytuacji z punktu widzenia innych, dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Dzieci w wieku 10-12 lat/60 min. Biblioterapeuta nr 2/2013 str. 16
AKCEPTACJA ODMIENNOŚCI, tolerancja, inność McKee D.: Elmer, Poznań: Wydawnictwo Papilon, 2018 Elmer- akceptacja inności, Joanna Szymczak-Ryczel Uczeń zna i rozumie pojęcie tolerancja, wie, że nie należy oceniać nikogo po wyglądzie; wie że nie należy wstydzić się inności Dzieci 6-7 lat/ 45 min. Biblioterapia w szkole (dodatek do Biblioteka w szkole) 10.2017 str. 8
AKCEPTACJA ODMIENNOŚCI, tolerancja Crossan S.: Kasieńka, Warszawa: Wydawnictwo Dwie Siostry, 2015 Na nowym lądzie -zajęcia z elementami biblioterapii, Grażyna Anna Sabiłło Budowanie otwartej postawy wobec osób o cechach innych niż większości grupy; wsparcie w budowaniu relacji; przeciwdziałanie dyskryminacji; uświadomienie, czym jest dyskryminacja i dręczenie. Młodzież w wieku 13 lat+/ 90 min. Biblioterapia w szkole (dodatek do Biblioteka w szkole) 10.2018, str. 22
AKCEPTACJA ODMIENNOŚCI niepełnosprawność Rydzewska M.: Moja mama nie słyszy, Warszawa: Fundacja Otwórz Oczy, 2009

 

Niepełnosprawność – czy naprawdę tak wiele nas różni? Scenariusz zajęć warsztatowych z elementami biblioterapii, Iwona Czesiul-Budkowska Przełamywanie uprzedzeń i lęku w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi; kształtowanie postawy otwartości i akceptacji w stosunku do osób z niepełnosprawnościami; uwrażliwienie uczniów na problemy osób głuchych; rozwijanie umiejętności właściwego reagowania w kontaktach z osobami niesłyszącymi. Dzieci w wieku 9-10 lat/90 min. Biblioterapia w szkole (dodatek do Biblioteka w szkole) 10.2020,  str. 32
AKCEPTACJA ODMIENNOŚCI, tolerancja, inność Moncomble G., Pawlak P.: Kotek, który merdał ogonem, Warszawa: Wydawnictwo Muchomor, 2008 Strefa Miau! Akceptujemy różnorodność, Anna Sabiłło Zachęta do  akceptowania różnorodności, rozwijanie empatii, wsparcie w budowaniu relacji Dzieci w wieku 6-8 lat/2×45 min. Biblioterapia w szkole (dodatek do Biblioteka w szkole) 10.2016, str. 8
Dziecko roszczeniowe, rozpieszczone Jędrzejewska-Wróbel R.: Kapciuszek, [w]: Jędrzejewska-Wróbel R.: Siedmiu wspaniałych i sześć innych nie całkiem nieznanych historii, Warszawa: Wydawnictwo Bajka, 2010 Radości i smutki bycia mamą, Beata Basiura, Teresa Misztal Nabywanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, brak szacunku dla mamy- zmiana postawy. Dzieci w wieku 7-9 lat/45 min. Biblioterapia w szkole (dodatek do Biblioteka w szkole) 10.2017 str. 11
EMOCJE, empatia Doerrfeld C.: A królik słuchał, Warszawa: Wydawnictwo Mamania 2018 Czy umiemy słuchać innych? Zajęcia z edukacji emocjonalnej dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Joanna Marchlewska Uświadomienie ważności słuchania innych i towarzyszenia im, gdy przeżywają różne emocje. Dzieci w wieku 6 lat/45 min. Biblioterapia w szkole (dodatek do Biblioteka w szkole) 10.2019, str. 4
EMOCJE, smutek Eland E.: Kiedy nadchodzi smutek, Warszawa: Wydawnictwo Mamania, 2018

 

(Nie)spodziewa-ny gość – czyli ze smutkiem też mi do twarzy, Jolanta Molenda- Bieniecka Samopoznanie; werbalizowanie emocji; tworzenie strategii radzenia sobie z emocjami trudnymi; uważność na emocje innych ludzi. Uświadomienie, że nie ma lepszych czy gorszych emocji, wszystkie są tak samo potrzebne; smutek też jest potrzebny, by móc uświadamiać sobie swoje potrzeby Dzieci w wieku 9-13/2×45 min. Biblioterapia w szkole (dodatek do Biblioteka w szkole) 10.2020, str. 38
EMOCJE, złość Ippoldt L.: Pysiowy sposób na złość, [w]: Ippoldt L. (red.): Bajkowa niania. Bajki-pomagajki dla najmłodszych, Skawina: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, 2011 Jak się nie złościć? Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych, dr Lidia  Ippoldt Radzenie sobie ze złością, dziecko potrafi opanować wybuch złości, dziecko poznaje sposoby na złość Dzieci w wieku 9-10 lat/45 min. Biblioterapeuta nr 1/2012, str. 11
EMOCJE, zazdrość Kołyszko W.: Bawian, Cudanna i pułapki zazdrości, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004 To ja, twoja zazdrość. Nawet ja bywam czasem potrzebna. Serio!, Beata Basiura Zwrócenie uwagi na uczucie zazdrości, uświadomienie uczniom, że zazdrość też jest potrzebnym uczuciem; nauczenie się rozpoznawania, akceptowania i odpowiedniego wyrażania zazdrości. Dzieci w wieku 8-9 lat/60 min. Biblioterapeuta 2/2016, str. 21
EMOCJE, strach Meyer-Glitza E.: Reportaż Marcina, [w]: Meyer-Glitza E.: Jakub pogromca strachu, Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2001 Każdy ma swojego stracha- scenariusz zajęć biblioterapeutycznych w oparciu o opowiadanie Eriki Meyer-Glitzy Reportaż Marcina, Maja Wilczewska-Wojczyszyn Uświadomienie sobie,  że każdy się czegoś boi, akceptacja swoich lęków, podniesienie samooceny i pewności siebie, uświadomienie, że nie zawsze trzeba spełniać oczekiwania wszystkich  i że każdy jest inny Dzieci w wieku 6-7 lat/60 min. Biblioterapeuta3/2010, str. 15
EMOCJE, złość Meyer-Glitza E.: Kiedy Kan-No-Mushi się obudzi, [w]: Meyer-Glitza E.: Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą, Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2001 Poradzę sobie ze złością, Mariola Halicka Umiejętność wyrażania negatywnych uczuć bez krzywdzenia innych, rozpoznawanie zachowań wywołujących w nas złość, poznanie sposobów radzenia sobie ze złością. Dzieci w wieku 9 lat/60 min. Biblioterapeuta 2/2006, str. 3
EMOCJE Llenas A.: Kolorowy potwór, Warszawa: Wydawnictwo Mamania, 2018

 

Kolorowy potwór emocji, Urszula Zybura-Zadworna Uświadomienie sobie, że wszystkie uczucia i emocje są nam potrzebne i mamy prawo je przeżywać; nazywanie uczuć i emocji; rozwijanie empatii i twórczego myślenia; wzmacnianie poczucia własnej  wartości. Dzieci w wieku 7-8 lat/2×45 min Biblioterapia w szkole (dodatek do Biblioteka w szkole) 10.2018,  str. 8
EMOCJE Jędrzejewska-Wróbel R.: Pracownia Aurory, Warszawa: Wydawnictwo Bajka, 2019 Nigdy nie wkładaj serca do gipsu!, Roksana Kociołek-Kaszyńska Pomoc w określeniu indywidualnych potrzeb emocjonalnych; wzmocnienie śmiałości uczestników w mówieniu o swoich emocjach; uświadomienie konieczności dbania o własne emocje; uwrażliwienie na pomaganie i wspieranie innych; wzmocnienie zdolności do empatycznego wspierania innych; wzmocnienie poczucia sprawczości. Młodzież i dorośli lat/2×45 min Biblioterapia w szkole (dodatek do Biblioteka w szkole) 10.2020,  str. 51
EMOCJE Kasdepke G.:, Wielka księga uczuć, Warszawa: Nasza Księgarnia, 2014. Moje uczucia i emocje. Program  biblioterapeutyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym, Aneta Szkarłat Rozwijanie umiejętności otwartego mówienia o swoich problemach; werbalizowania emocji; kształtowanie empatii; rozwijanie umiejętności rozpoznawania uczuć i ich wyrażania; kształtowanie  umiejętności akceptacji uczuć, które się w nas rodzą; Dzieci w wieku 4-6 lat/10 spotkań po 60 min. Biblioterapeuta nr 3/2018, str. 31
EMOCJE, złość Pospuła A.: Kłopoty biedronki Mai, [w]: Ippoldt L. (red.): Magiczne bajki na dziecięce smutki. Bajki pomagajki dla nieco starszych dzieci, Skawina: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, 2012 Złość, dr Lidia Ippoldt Dzieci wiedzą jakie są  przejawy złości, dzieci znają sposoby radzenia sobie ze złością Dzieci w wieku 7-8 lat/45 min. Biblioterapeuta nr 4/2017, str. 36
EMOCJE, dojrzewanie , samoakceptacja Höglund A.: O tym można rozmawiać tylko z królikami, Poznań: Wydawnictwo Zakamarki, 2018 Były już inne króliki przed nami, które czuły podobnie, Jolanta Molenda-Bieniecka Samopoznanie; samoakceptacja; pomoc w uświadomieniu sobie, że dorastanie jest trudnym procesem; kształtowanie umiejętności pozytywnego myślenia o sobie; werbalizowanie emocji. Młodzież w wieku 12-15 lat/2×45 min. Biblioterapia w szkole (dodatek do Biblioteka w szkole) 10.2018,  str. 20
EMOCJE, złość Kołyszko W.: Smok Lubomił i tajemnice złości, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004 Co zrobić, żeby złość nie była taka zła?, Aneta Szkarłat Przybliżenie dzieciom uczucia, jakim jest złość, ukazywanie nieagresywnych sposobów na rozładowanie złości, oswojenie dzieci z emocjami Dzieci 5-6 lat/60 min. Biblioterapeuta nr 3/2018, str. 43
KONFLIKTY, relacje w grupie, umiejętności społeczne Jędrzejewska-Wróbel R.: Plastelinek. Co jest najważniejsze w kłótni, Warszawa: WSiP, 2006 Po co się kłócić – kłótnia i towarzyszące jej emocje złości i smutku,

dr Lidia Ippoldt, Anna Stekla

Umiejętność  rozwiązywania konfliktów bez kłótni, mówienia o trudnych emocjach w sytuacjach konfliktowych, radzenia sobie z tymi emocjami. Dzieci w wieku 9-10 lat/45 min Biblioterapeuta  nr 1/2015, str. 31
LĘK PRZED DENTYSTĄ Księżyk P.: Krokodyl Benio u dentysty [w]: Dobosz M. (red): Blogowe dbajki, Warszawa: Wydawnictwo dbajki, 2012 Wizyta u dentysty,  Anna Fabrykiewicz Zapoznanie dzieci z zawodem dentysty, uświadomienie konieczności systematycznego dbania o zęby, redukcja lęku przed zabiegami Dzieci w wieku 6-7 lat/60 min. Biblioterapeuta nr 4/2016, str. 30
LĘK PRZED TYM CO NOWE, NIEZNANE, PRZED ZMIANĄ Strzałkowska M.: Zielony i Nikt, Warszawa: Wydawnictwo Bajka, 2014

Nie taki diabeł straszny…czyli Zielony, Nikt i dzielny przyszły gimnazjalista. Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych, Anna Palczewska Oswojenie lęku przed nieznanym, uświadomienie, że zmiana nie musi być zła, nowe nie znaczy gorsze, zachęta do podejmowania wyzwań, przygotowanie szóstoklasisty do zbliżającej się zmiany otoczenia (przejście do gimnazjum) Klasa 6 szkoły podstawo-wej/90 min. Biblioterapeuta nr 2/2015, str. 31
LĘK PRZED TYM CO NOWE, NIEZNANE, PRZED ZMIANĄ Strzałkowska M.: Zielony i Nikt, Warszawa: Wydawnictwo Bajka, 2014

Czy świat jest ciekawy czy pełen obaw? Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych, Anna Punicka Zmniejszenie lęku przed zmianami w życiu szkolnym, nowymi wyzwaniami, nowym otoczeniem Klasa 6 szkoły podstawo-wej/120 min. Biblioterapeuta nr 2/2015, str. 32
LĘK PRZED TYM CO NOWE, NIEZNANE, PRZED ZMIANĄ Coppo M.: Petra, Warszawa: Wydawnictwo Wytwórnia, 2019. Być jak skała – czyli o tym, jak polubić siebie i oswoić lęk przed zmianą, Justyna Tumiłowicz Kształtowanie umiejętności werbalizowania emocji związanych z przeżywaniem lęku; kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. Dzieci w wieku 8-9 lat/60 min. Biblioterapia w szkole (dodatek do Biblioteka w szkole) 10.2020,  str. 35
MARZENIA, pasje, reżyserowanie dzieciom życia, zmiany Jędrzejewska-Wróbel R.: Gębolud, Warszawa: Wydawnictwo Bajka, 2010. Dlaczego marzenia powinny do nas pasować? Scenariusz zajęć warsztatowych z elementami biblioterapii,

Roksana Kociołek

Pomoc w określeniu, kim dziecko chciałoby zostać w przyszłości; uświadomienie znaczenia marzeń w życiu człowieka; uświadomienie jak ważne jest robienie w życiu tego, co się lubi; uświadomienie konieczności dokonywania pozytywnych zmian w swoim życiu. Dzieci w wieku 6-9 lat/ 2×45 min. Biblioterapia w szkole (dodatek do Biblioteka w szkole) 10.2019, str. 6
MARZENIA Jędrzejewska-Wróbel R.: Praktyczny pan, Warszawa:  Wydawnictwo Bajka, 2016 Jak nie zgubić marzeń wśród rzeczy ważnych i potrzebnych, Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii, Roksana Kociołek Świadomość znaczenia w życiu zabawy i przyjemności; znaczenie wartości niematerialnych; znaczenie relacji ze zwierzętami. Dzieci w wieku 7-9 lat/60 min. Biblioterapia w szkole (dodatek do Biblioteka w szkole) 10.2017, str. 3
MARZENIA Strzałkowska M.: Zielony i Nikt, Warszawa: Wydawnictwo Bajka, 2014

Gdybym miał marzenia. Dlaczego warto zawsze marzyć? dr Lidia Ippoldt Uświadomienie uczestnikom, że warto mieć marzenia i próbować je realizować; uświadomienie sobie swoich indywidualnych marzeń i sposobów ich realizacji Młodzież w wieku 17-19 lat/45 min. Biblioterapia w szkole (dodatek do Biblioteka w szkole) 10.2016, str. 16
NIEŚMIAŁOŚĆ Cain B.: Chyba jestem nieśmiały, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008 Nieśmiałość- co to jest?, Małgorzata Niewierska Umiejętność rozpoznawania uczuć, pobudzenie wiary we własne możliwości , pokonywanie nieśmiałości Dzieci w wieku 8-9 lat/90 min. Biblioterapeuta 4/2010, str. 19
NIEŚMIAŁOŚĆ Meyer-Glitza E.: Kucyk Kartofel, [w]: Meyer-Glitza E.: Jakub pogromca strachu, Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2001 Jak ze strachu uczynić siłę – nieśmiałość. Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych, Iwona Bukowska Zrozumienie, czym jest strach, nieśmiałość, poznanie sposobów radzenia sobie z nieśmiałością Dzieci w wieku 8-11 lat/60 min. Biblioterapeuta 1/2012, str. 20
ODRZUCENIE Molicka M.: Bajka o pajączku, [w]: Molicka M.: Bajkoterapia, o lękach dzieci i nowej metodzie terapii, Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina, 2011 O naśmiewaniu i odrzuceniu, Danuta Kubiak Uświadomienie grupie, że wyśmiewanie jest złe, uświadomienie, że wszyscy są równi, nie ma lepszych i gorszych, uwrażliwienie na uczucia innych Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Biblioterapeuta 2/2009, str. 14
PLOTKA siła słów, relacje w grupie Madonna: Jabłka Pana Peabody’ego, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2003 Nie wierzmy plotce. Scenariusz o sile słów, Urszula Zybura-Zadworna Uświadomienie konsekwencji mówienia nieprawdy, poznanie mechanizmu powstawania plotki, uświadomienie, jak bardzo można skrzywdzić pochopną oceną Dzieci w wieku 12-15 lat/ 2×45 min Biblioterapia w szkole (dodatek do Biblioteka w szkole) 10.2017,  str. 14
PLOTKA siła słów, relacje w grupie, emocje, empatia Madonna: Jabłka Pana Peabody’ego, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2003 Nie rób drugiemu tego, co tobie niemiłe, Teresa Misztal Uświadomienie uczestnikom tego, jak nasze postępowanie wpływa na uczucia innych, kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swojego postępowania; zwrócenie uwagi a potrzeby emocjonalne rówieśników, rozbudzanie empatii Dzieci w wieku 9-12 lat/ 60 min Biblioterapia w szkole (dodatek do Biblioteka w szkole) 10.2019,  str. 14.
PLOTKA siła słów, relacje w grupie Madonna: Jabłka Pana Peabody’ego, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2003

 

Po co komu plotka? Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych, dr Wanda Matras-Mastalerz Uświadomienie uczestnikom „siły” wypowiadanych słów, które mogą wspierać, dodawać sił, leczyć, ale też dotkliwie zranić…, rozpoznawanie pozytywnych i negatywnych komunikatów, stymulowanie empatii Młodzież 13-16 lat/60 min Biblioterapeuta nr 2/2014, str. 28
PLOTKA siła słów, relacje w grupie, emocje, empatia Madonna: Jabłka Pana Peabody’ego, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2003 Od słowa do słowa. Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii, Ewa Bońdos, Monika Łuksza Uczestnik jest świadomy, jaką moc mają wypowiadane słowa, które mogą wspierać, pocieszać, ale również, ale także mocno ranić i krzywdzić, rozpoznaje pozytywne i negatywne komunikaty, rozumie i prezentuje postawę empatyczną młodzież w wieku 13-16 lat/ 90 min Biblioterapeuta  nr 2/2016, str. 33
PRZEKLINANIE siła słów Lisowska-Kożuch U.: Bajka  o Tonim- języczku, którego pokaleczyły brzydkie słowa, [w]: Ippoldt L. (red.): Bajkowa niania. Bajki-pomagajki dla najmłodszych, Skawina: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, 2011 Jaką moc mają brzydkie słowa?, Beata Basiura Uświadomienie dzieciom jak wiele tracą, kiedy brzydko do siebie mówią, rozwijanie umiejętności posługiwania się pięknymi słowami, propagowanie zachowań nieagresywnych, budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych dzięki świadomości pięknej mowy Dzieci w wieku 8-9 lat/60 min. Biblioterapeuta nr 2/2016, str. 6
PRZYJAŹŃ Isern S.: Najlepsza zupa na świecie, Toruń: Wydawnictwo Tako, 2019 Najlepsza zupa na świecie, Urszula Zybura-Zadworna Wskazanie roli przyjaźni w życiu człowieka; sposoby poszukiwania przyjaciół i utrzymywania relacji z innymi; wskazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego; rozwijanie empatii; wzmacnianie poczucia własnej wartości,  sprawstwa; Dzieci w wieku 7-10 lat/2×45 min. Biblioterapia w szkole (dodatek do Biblioteka w szkole) 10.2020,  str. 28
PRZYJAŹŃ Volmert J.: Prezent dla ciebie. Opowieść o przyjaźni, Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2020 Przyjaźń najlepszym prezentem, Agata Krajewska Uświadomienie istoty przyjaźni; różnice między przyjaźnią a koleżeństwem; cechy prawdziwego przyjaciela. Dzieci w wieku 8-9 lat/45 min. Biblioterapia w szkole (dodatek do Biblioteka w szkole) 10.2020,  str. 28
ROZSTANIE Meyer-Glitza E.: Zosia się przeprowadza,  [w:] Meyer-Glitza E.: Wiadomość od taty: terapeutyczne opowiadania o utracie i rozstaniach, Kilece: Wydawnictwo Jedność, 2002 Zosia musi wyjechać- rozstanie z przyjaciółką, Iwona Bukowska Zrozumienie czym jest rozstanie, sposoby radzenia sobie ze smutkiem po rozstaniu z bliską osobą Dzieci w wieku 7-10 lat/90 min. Biblioterapeuta 1/2009 str. 8
SAMOOCENA, niskie poczucie własnej wartości Brett D.: Dokuczanie, jak temu zaradzić?, [w:] Brett D.: Bajki, które leczą cz. 2, Gdańsk: Polskie Wydawnictwo Psychologiczne,  2005 Dlaczego ona mi dokucza?, Elżbieta Owsińska Ukazywanie wzorców zachowań w sytuacji trudnej, wzmacnianie poczucia własnej wartości Dzieci w wieku 8-9 lat/60 min Biblioterapeuta 4/2006, str. 11
SAMOOCENA niskie poczucie własnej wartości, kompleksy Jurek M.: Pikolo, [w]: Ippoldt L. (red.): Bajkowa niania. Bajki-pomagajki dla  najmłodszych, Skawina: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, 2011 Inny nie znaczy gorszy, Beata Basiura Zmiana postawy osób o niskiej samoocenie, zwrócenie uwagi na to, że inność nie jest niczym złym; propagowanie tolerancji Dzieci w wieku 8-9 lat/90 min. Biblioterapeuta Nr 2/2016, str. 13
SAMOOCENA wiara w siebie, swoje  możliwości Yamada K.: Co robisz z pomysłem?, Olsztyn: Wydawnictwo Levyz, 2019 Co zrobisz z pomysłem? Scenariusz biblio-terapeutyczny, Urszula Zybura-Zadworna Wzmocnienie poczucia własnej wartości; wskazanie mocnych stron osobowości; wskazanie kierunków rozwoju osobistego potencjału, wskazanie, jak poczucie własnej wartości może pomóc w osiąganiu wielkich rzeczy Młodzież w wieku 12-15 lat/ 2×45 min. Biblioterapia w szkole (dodatek do Biblioteka w szkole) 10.2019,  str. 17
SAMOOCENA wiara w siebie, swoje  możliwości Karaszewska Z., Stano S.:, Ada, to wypada!, Warszawa: Znak Emotikon, 2018 „Ada, to wypada sięgać po złoty medal!”, Anna Gruszka Jędrasik Uświadomienie dzieciom, że ciężką pracą, wytrwałością i wiarą w siebie mogą osiągać, bez względu na płeć, wymarzone cele. Nawet takie, które na początku wydają się dla nich nieosiągalne. Dzieci w wieku 8-12lat/45 min. Biblioterapeuta Nr 3/2018, str. 30
SAMOOCENA Poczucie własnej wartości, wiara w siebie, swoje  możliwości; stereotypy Reguera R. D.: Dziewczynki latają wysoko, Katowice: Wydawnictwo Debit 2018, Alemagna B.:

Pięciu Nieudanych, Warszawa: Wydawnictwo Dwie Siostry, 2015

Dziewczynki (i chłopcy) latają wysoko, Jolanta Molenda-Bieniecka Kształtowanie umiejętności pozytywnego myślenia o sobie, uświadomienie własnych mocnych stron, uświadomienie destrukcyjnej roli stereotypów, uświadomienie roli pozytywnych słów w kształtowaniu samopoczucia i samooceny Dzieci w wieku 13-15 lat/ 2×45 min. Biblioterapia w szkole (dodatek do Biblioteka w szkole) 10.2019,  str. 21
SAMOOCENA Poczucie własnej wartości Isern S., Bonilla R.: Wielka księga supermocy, Warszawa: Wydawnictwo Mamania, 2020 Mam tę (super)moc!, Gabriela Olszewska Uświadomienie, że wszyscy posiadamy supermoce, czyli pozytywne cechy, talenty i umiejętności, które nas wyróżniają; każdy z nas jest wyjątkowy, kształtowanie umiejętności dostrzegania i doceniania swoich mocnych stron; budowanie wiary w siebie; wzmacnianie poczucia własnej wartości. Dzieci w wieku 6-9 lat/60 min. Biblioterapia w szkole, dodatek do Biblioteka w szkole 10.2020,  str. 22
SAMOOCENA samoakceptacja Ippoldt L.: Opowieść wróżki, [w]: Ippoldt L. (red.): Magiczne bajki na dziecięce smutki. Bajki pomagajki dla nieco starszych dzieci, Skawina: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, 2012 Jestem przyjacielem samego siebie, dr Lidia Ippoldt, Agnieszka Pospuła Zmiana postawy wobec samego siebie, dziecko odkrywa swoje zalety i upodobania Dzieci w wieku 9-10 lat/45 minut Biblioterapeuta nr 1/2012, str. 5
SAMOOCENA samoakceptacja Alemagna B.: Pięciu Nieudanych, Warszawa: Wydawnictwo Dwie Siostry, 2015 Idealny czy nieidealny?, Ewa Ganczarek Zaakceptowanie tego, że nikt nie jest idealny, każdy ma wady i zalety, wady mogą być atutami Dzieci w wieku 7-10 lat/ 45 min. Biblioterapeuta 3/2017, str. 11
SAMOOCENA Alemagna B.: Pięciu Nieudanych, Warszawa: Wydawnictwo Dwie Siostry, 2015 Człowiek nieidealny?, Urszula Zybura-Zadworna Wzmacnianie poczucia własnej wartości, uświadomienie sobie własnych zasobów Młodzież  w wieku 16-19 lat/ 2×45 min. Biblioterapeuta 2/2017, str. 4
SAMOOCENA Meyer-Glitza E.: Reportaż Marcina, [w]: Meyer-Glitza E.: Jakub pogromca strachu, Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2001 Każdy ma swojego stracha- scenariusz zajęć biblioterapeutycznych w oparciu o opowiadanie Eriki Meyer-Glitzy Reportaż Marcina, Maja Wilczewska-Wojczyszyn Uświadomienie sobie,  że każdy się czegoś boi, akceptacja swoich lęków, podniesienie samooceny i pewności siebie, uświadomienie, że nie zawsze trzeba spełniać oczekiwania wszystkich  i że każdy jest inny Dzieci w wieku 6-7 lat/60 min. Biblioterapeuta nr 3/2010, str. 15
STEREOTYPY ZWIĄZANE Z PŁCIĄ Karaszewska Z., Stano S.:, Ada, to wypada!, Warszawa: Znak Emotikon, 2018 „Ada, to wypada sięgać po złoty medal!” Anna Gruszka Jędrasik Uświadomienie dzieciom, że ciężką pracą, wytrwałością i wiarą w siebie mogą osiągać, bez względu na płeć, wymarzone cele. Nawet takie, które na początku wydają się dla nich nieosiągalne. Dzieci w wieku 8-12lat/45 min. Biblioterapeuta nr 3/2018, str. 30
SPRZĄTANIE, obowiązki Jurek M., Lawina w pokoju Dorotki, [w]: Ippoldt L. (red.): Magiczne bajki na dziecięce smutki. Bajki pomagajki dla nieco starszych dzieci, Skawina: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, 2012 Sprzątanie. Anna Fabrykiewicz Uświadomienie koniczności dbania o czystość w najbliższym otoczeniu Dzieci w wieku 6-7 lat/45-50 min. Biblioterapeuta nr 4/2016, str. 25
ŚMIERĆ bliskiej osoby Kosmowska, B.: Dziewczynka z parku, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2012 Wycieczka w nieznane…, Monika Barriga Oswojenie lęku przed śmiercią; oswojenie lęku przed utratą osoby bliskiej; zapoznanie z uczuciami, jakie mogą pojawić się w przypadku śmierci bliskiej osoby; pokazanie różnych sposobów  rzechodzenia procesu żałoby,

radzenia sobie

z trudnymi uczuciami.

Dzieci w wieku 8-10 lat/45 min. Biblioterapia w szkole (dodatek do Biblioteka w szkole) 10.2020,  str. 30
ŚMIERĆ bliskiej osoby Brett D.: Śmierć kogoś bliskiego – jak pomóc dziecku przeżyć stratę?, [w:] Brett D.: Bajki, które leczą cz. 1, Gdańsk: Polskie Wydawnictwo Psychologiczne,  2006 Ciocia Miłka odchodzi – oswajanie smutku po stracie bliskiej osoby, Iwona Bukowska Uświadomienie, że nawet po stracie i smutku życie trwa dalej Dzieci w wieku 7-10 lat/90 min. Biblioterapeuta nr 1/2009 str. 12
ŚMIERĆ bliskiej osoby Brett D.: Śmierć kogoś bliskiego – jak pomóc dziecku przeżyć stratę?, [w:] Brett D.: Bajki, które leczą cz. 1, Gdańsk: Polskie Wydawnictwo Psychologiczne,  2006 O piracie, który ginie tragicznie – oswajanie z nagłą śmiercią, Iwona Bukowska Zrozumienie nieodwracalności śmierci, oswojenie z nagła śmiercią Dzieci w wieku 7-10 lat/90 min. Biblioterapeuta nr 1/2009 str. 11
ŚMIERĆ bliskiej osoby Molicka M.: Domek na drzewie, Maria Molicka, [w:] Molicka M.: Bajki terapeutyczne, cz. 1, Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina, 1999 O kotku, który stał się obłoczkiem- kiedy lekarstwa nie mogą już pomóc, Iwona Bukowska Zrozumienie jaki sens ma smutek w naszym życiu, oswajanie z bezsilnością i bezradnością wobec umierania Dzieci w wieku 7-10 lat/90 min. Biblioterapeuta nr 1/2009 str. 10
ŚMIERĆ bliskiej osoby Buscaglia L.: Jesień liścia Jasia, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007 Historia liścia i jego przyjaciół-oswajanie ze śmiercią,  – oswajanie, z życiem Iwona Bukowska Zapoznanie z cyklami przyrody, uświadomienie nieuchronności śmierci, oswajanie ze śmiercią Dzieci w wieku 7-10 lat/90 min. Biblioterapeuta nr 1/2009 str. 9
ŚMIERĆ bliskiej osoby Maag G.: Ogród: dobra opowieść na wielki smutek, Warszawa: Nasza Księgarnia, 2008 Ogród Walentynki- oswajanie złości po śmierci bliskiej osoby, Iwona Bukowska Oswajanie gniewu po śmierci bliskiej osoby, uświadomienie, że złość jest naturalną reakcją na ból i stratę Dzieci w wieku 7-10 lat/90 min. Biblioterapeuta nr 1/2009 str. 13
ŚMIERĆ bliskiej osoby Meyer-Glitza E.: Jaśniej niż tysiąc słońc, [w:] Meyer-Glitza E. Wiadomość od taty: terapeutyczne opowiadania o utracie i rozstaniach, Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2002 Babcia za gwiazdami, Iwona Bukowska Uświadomienie sensu pożegnania, zrozumienie istoty więzi duchowej Dzieci w wieku 7-10 lat/90 min. Biblioterapeuta nr 1/2009 str. 14
UZALEŻNIENIE OD INTERNETU Ippoldt L.: Jędruś Internauta, [w]: Ippoldt L. (red.): Magiczne bajki na dziecięce smutki. Bajki pomagajki dla nieco starszych dzieci, Skawina: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, 2012

 

Uzależnienie od Internetu, dr Lidia Ippoldt Dzieci wiedzą, jakie mogą być konsekwencje zbyt długiego siedzenia przy komputerze i korzystania z Internetu, dzieci poznają sposoby wykorzystania czasu wolnego Dzieci w wieku  9-10 lat/45 min. Biblioterapeuta nr 4/2017, str. 37
UZALEŻNIENIE OD INTERNETU Ippoldt L.: Komputerowe królestwo Bobrusia [w]: Ippoldt L. (red.): Bajkowa niania. Bajki-pomagajki dla najmłodszych, Skawina: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, 2011

 

Uzależnienie od komputera, dr Lidia Ippoldt Uświadomienie dzieciom czym jest uzależnienie, zapoznanie dziecka z konsekwencjami uzależnień, dostarczenie dziecku pomysłów zagospodarowania wolnego czasu Dzieci w wieku  5-6 lat/30-45 min. Biblioterapeuta nr 4/2011, str. 5
UZALEŻNIENIE OD TELEWIZJI Ippoldt L.: Wróbelkowa telewizja, [w]: Ippoldt L. (red.): Bajkowa niania. Bajki-pomagajki dla najmłodszych, Skawina: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, 2011

 

Uzależnienie od telewizji. Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych, dr Lidia Ippoldt Uświadomienie dzieciom, czym jest uzależnienie, zapoznanie z konsekwencjami uzależnienia, (nadmiernego oglądania TV), dostarczenie pomysłów zagospodarowania wolnego czasu. Dzieci w wieku  5-6 lat/30-45 min. Biblioterapeuta nr 4/2011, str. 5
WARTOŚCI NIEMATERIALNE Jędrzejewska-Wróbel R.: Mądrość, czyli o zamienianiu kwaśnej cytryny w słodką lemoniadę, [w]: Beręsewicz P. i in.: 12 ważnych opowieści Polscy autorzy o wartościach, Poznań: Wydawnictwo Publikat, 2017

 

Sz(ż)ycie na miarę. Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii o życiowej mądrości i wartościach niematerialnych, Roksana Kociołek Uczestnik rozumie szczególne znaczenie wartości niematerialnych w życiu człowieka; potrafi docenić znaczenie przyjaźni i relacji międzyludzkich; potrafi dostrzegać pozytywne strony życiowych sytuacji Dzieci w wieku 10-13 lat/60 min. Biblioterapia w szkole (dodatek do Biblioteka w szkole) 10.2017,  str. 12
WARTOŚCI NIE-MATERIALNE, zapracowani rodzice, relacje, przyjaźń Jędrzejewska-Wróbel R.: Królewna, Warszawa: Wydawnictwo Bajka, 2015. Nie wszystko można kupić. Scenariusz zajęć o wartościach niematerialnych, Roksana Kociołek Uczestnik potrafi odróżnić wartości niematerialne i materialne, rozumie szczególne znaczenie wartości niematerialnych w życiu człowieka, potrafi docenić znaczenie relacji z rówieśnikami, przyjaźni Dzieci w wieku 7-10 lat/

60 min.

Biblioterapia w szkole (dodatek do Biblioteka w szkole) 10.2016, str. 7
WARTOŚCI Odpowiedzial-ność Cesarz W.: Dolina jeleni, [w:] Beręsewicz P. i in.:  Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka, 2016 Odpowiedzialność. Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii, Monika Dzwolak-Grubarek Uświadomienie uczniom znaczenia odpowiedzialności w kształtowaniu dojrzałego charakteru, zmiana postawy wobec obowiązków; kształtowanie poczucia obowiązku i jego znaczenia w stosunkach międzyludzkich Dzieci w wieku 12-14 lat/60 min. Biblioterapeuta nr 2/2017, str. 25
WARTOŚCI Odwaga Terechowicz K,: Kacper, [w:] Beręsewicz P. i in.:  Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka, 2016 Odwaga. Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii, Monika Dzwolak -Grubarek Zwrócenie uwagi uczniów na odwagę jako czynnik kształtujący charakter, rozwijanie u uczestników odwagi cywilnej, kształtowanie umiejętności odróżniania odwagi od brawury; zmniejszenie podatności na negatywne wpływy otoczenia Dzieci w wieku 12-14 lat/60 min. Biblioterapeuta nr 2/2017, str. 28
WARTOŚCI Przyjaźń Cesarz W.: Sztuka programowania, [w:] Beręsewicz P. i in.:  Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka, 2016 Przyjaźń. Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii, Monika Dzwolak-Grubarek Ukazanie wartości przyjaźni w życiu człowieka, kształtowanie umiejętności dbania o dobre relacje międzyludzkie, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za przyjaciela Dzieci w wieku 12-14 lat/60 min. Biblioterapeuta nr 2/2017, str. 38
WARTOŚCI Przyjaźń Cesarz W.: Sztuka programowania, [w:] Beręsewicz P. i in.:  Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka, 2016 O przyjaźń trzeba dbać, Paulina Knapik Kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka, uświadomienie sobie przez uczestników wartości przyjaźni, umiejętne dostrzeganie pozytywnych i negatywnych aspektów przyjaźni. Dzieci w wieku 11-13 lat/90 min. Biblioterapeuta nr 2/2017, str. 9
WARTOŚCI Samodyscyplina Ryrych K.: Szczęśliwego Nowego roku, [w:] Beręsewicz P. i in.:  Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka, 2016 Samodyscyplina. Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii, Monika Dzwolak–Grubarek Zwrócenie uwagi na potrzebę posiadania samodyscypliny, kształtowanie umiejętności kierowania swoim zachowaniem, kształtowanie dyscypliny wewnętrznej i samokontroli, rozwijanie wytrwałości w realizacji postanowień Dzieci w wieku 12-14 lat/60 min. Biblioterapeuta nr 2/2017, str. 31
WARTOŚCI Szacunek Kosmowska B.: Szacun i gorzka czekolada, [w:] Beręsewicz P. i in.:  Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka, 2016 Szacunek, dr Lidia Ipoldt Młodzież wie, czym jest szacunek wobec innych i samego siebie, młodzież umie okazać szacunek każdemu, również samemu sobie Młodzież w wieku 13-16 lat/45 min. Biblioterapeuta nr 4/2017, str. 42
WARTOŚCI Uczciwość Ryrych K.: Niebieska kredka, [w:] Beręsewicz P. i in.:  Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka, 2016 Uczciwość. Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii, Monika Dzwolak- Grubarek Zwrócenie uwagi na potrzebę uczciwego postępowania, kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje czyny, uwrażliwienie na konsekwencje swoich wyborów. Dzieci w wieku 12-14 lat/60 min. Biblioterapeuta nr 2/2017, str. 21
WARTOŚCI Wolność Terechowicz K.: Burza, [w:] Beręsewicz P. i in.:  Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka, 2016 Wolność. Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii, Monika Dzwolak- Grubarek Zwrócenie uwagi na problem granic wolności,  kształtowanie umiejętności przewidywania konsekwencji własnych decyzji, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie Dzieci w wieku 12-14 lat/60 min. Biblioterapeuta nr 2/2017, str. 35
WYTRWAŁOŚĆ W DĄŻENIU DO CELU Karaszewska Z., Stano S.:, Ada, to wypada!, Warszawa: Znak Emotikon, 2018 „Ada, to wypada sięgać po złoty medal!” Anna Gruszka Jędrasik Uświadomienie dzieciom, że ciężką pracą, wytrwałością i wiarą w siebie mogą osiągać, bez względu na płeć, wymarzone cele. Nawet takie, które na początku wydają się dla nich nieosiągalne Dzieci w wieku 8-12 lat/45 min. Biblioterapeuta nr 3/2018, str. 30
error: Content is protected !!