Działanie bajek terapeutycznych

by admin
Działanie bajek terapeutycznych

Cel bajki terapeutycznej

Znasz już Rodzaje bajek terapeutycznych? W tym wpisie dowiesz się, na czym polega Działanie bajek terapeutycznych.

Celem bajek terapeutycznych jest

 1. umacnianie dziecka, budowanie jego zasobów osobistych oraz
 1. redukcja niepożądanych stanów psychicznych (lęk, poczucie winy, niska samoocena).

Budowanie zasobów dziecka przez bajkę polega na:

 • wzbogacaniu wiedzy dziecka o sobie i świecie,
 • umożliwianiu zdobycia zastępczego doświadczenia, zaistnienia w sytuacji trudnej w sposób bezpieczny (to służy rozwinięciu kompetencji i wypracowaniu efektywnych strategii radzenia sobie z trudnościami życiowymi, z których dziecko będzie mogło skorzystać w przyszłości, gdy zetknie się z podobnym problemem),
 • pokazywaniu konkretnych sposobów skutecznego rozwiązywania problemów, radzenia sobie w trudnej sytuacji, wzorów zachowań (a w przypadku, gdy dziecko nie jest w stanie rozwiązać problemu – własna choroba, rozwód rodziców, śmierć zwierzątka – bajka pomaga w zmianie sposobu myślenia o tej sytuacji, zrozumieniu i zaakceptowaniu tego, co się wydarzyło),
 • wskazywaniu wzorów pozytywnego myślenia o sytuacji trudnej, zachęcaniu do aktywnej postawy, do mówienia o problemach, szukania pomocy i rozwiązań,
 • oswajaniu z sytuacjami, osobami czy przedmiotami wywołującymi lęki (dziecko spotyka się z opisem zagrażającej sytuacji, jednocześnie pozostając w znanym sobie środowisku, w bezpiecznych warunkach, w towarzystwie bliskiej osoby; wielokrotne powtarzanie historii zmniejsza emocjonalne oddziaływanie opisanej sytuacji lękotwórczej);
 • konkretyzacji i racjonalizacji doznawanych lęków poprzez pokazanie dziecku, jakie osoby, przedmioty czy sytuacje go wywołują, przedstawianiu sytuacji zagrożenia tak, że staje się dla dziecka zrozumiała, wyjaśnianiu związków przyczynowo-skutkowych między zdarzeniem a emocjami, których dziecko doświadcza;
 • wspieraniu rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka.

Wsparcie emocjonalne i redukcja lęków przez bajkę polega na:

 • zastępczym zaspokojeniu potrzeb (dziecko identyfikuje się z bohaterem i zastępczo doświadcza akceptacji, zrozumienia, miłości, w wyniku czego zachodzi redukcja napięcia emocjonalnego i lęku);
 • budowaniu pozytywnego obrazu siebie, kształtowaniu poczucia własnej wartości (sukces bohatera, z którym dziecko się utożsamia, pomaga zbudować poczucie skuteczności, podnieść samoocenę dziecka);
 • uczeniu rozpoznawania, nazywania emocji i wyrażania ich w bezpieczny sposób,
 • akceptacji emocji, które dziecko odczuwa, pokazaniu, że inni też podobnie czują, myślą i zachowują się, że emocje te są jak najbardziej naturalne, normalne i powszechne;
 • pokazaniu, że dziecko nie jest osamotnione w swoich zmaganiach, że inni są w podobnej sytuacji, mają podobne problemy (dziecko odczuwa ogromną ulgę dowiadując się, że wiele dzieci ma rozwiedzionych rodziców, boi się ciemności czy zdarza im się zmoczyć łóżko; szczęśliwe zakończenie pozwala dziecku wierzyć, że i ono znajdzie rozwiązanie i poradzi sobie z problemem).

Więcej przeczytasz we wpisie Czym jest bajkoterapia i  Jak wykorzystywać bajkoterapię do pracy z dziećmi?

W zakładce Książki na konkretne problemy znajdziecie listę problemów, które są powszechne wśród dzieci w wieku 3-9 lat (np. planowany pobyt w szpitalu, problemy z adaptacją w przedszkolu, przemoc rówieśnicza, niskie poczucie własnej wartości). Po kliknięciu na wybrany temat rozwinie się lista z tytułami książek, których lektura może być „lekarstwem” na dany problem.

Opracowanie: Iwona Czesiul-Budkowska

Warto przeczytać:

 • Bajką w pająka,  Rozmowa z Katarzyną  Klimowicz opublikowana w Wysokich Obcasach 30.04.2007 r.
 • Bajki, które leczą część I, Doris Brett, przekład Małgorzata Trzebiatowska, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006, ISBN: 978-83-87957-65-0
 • Bajki, które leczą część II, Doris Brett, przekład Hanna Dankiewicz, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, ISBN: 978-83-87957-67-4,
 • Bajki terapeutyczne dla dzieci cz. 1, Maria Molicka,  Media Rodzina, Poznań 1999, ISBN: 978-83-7278-010-2
 • Bajki terapeutyczne dla dzieci cz. 2, Maria Molicka,  Media Rodzina, Poznań 2003, ISBN: 978-83-7278-099-7
 • Bajkoterapia czyli dla małych i dużych o tym, jak bajki mogą pomagać,  Nasza Księgarnia, Warszawa 2009. Posłowie do książki autorstwa Katarzyny Klimowicz.
 • Bajkoterapia jako rodzaj biblioterapii w procesie budowania zasobów osobistych i terapii,  Maria Molicka, w: Bliżej Przedszkola  2008 nr 2 s. 20-23
 • Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii,  Maria Molicka, Media Rodzina, Poznań 2002, ISBN:  978-83-7278-041-6
 • Brak magii, morału, pokazywanie uczuć, rozmowa z Katarzyną Klimowicz opublikowana na portalu egodziecka 18.09.2011 r.
 • Krecik z bajki przegania duchy – rozmowa z Katarzyną Klimowicz opublikowana w  Gazecie Wyborczej 21.03.2008 r.
 • Materiały do autorskich warsztatów bajkoterapeutycznych opracowane przez autorów serwisu ABCbaby.pl we współpracy z Marią Molicką

Wszystkich, którzy chcieliby zasięgnąć więcej informacji, odsyłam do bogatej literatury przedmiotu, którą znajdziecie we wpisie Biblioterapia – bibliografia.

Podobne wpisy

error: Content is protected !!