O blogu

Biblioteczka-apteczka to blog o bajkoterapii i wartościowych książkach dla dzieci.

Co miesiąc na polskim rynku okazuje się ok. 200 nowych książek dla dzieci! Rodzicom ciężko wybrać te naprawdę wartościowe. Celem bloga jest polecanie rodzicom  książek, które wspierają rozwój dziecka i pomagają w rozwiązywaniu dziecięcych problemów.

Znaczna część recenzowanych publikacji to tzw. historie terapeutyczne, których celem jest wspieranie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci oraz redukowanie niepożądanych stanów psychicznych (takich jak lęk, poczucie winy czy niska samoocena).

Opowiadania terapeutyczne pomagają uporać się z kłopotami i troskami dnia codziennego podpowiadając możliwe rozwiązania problemu, z którym dziecko aktualnie się boryka, wskazując wzory zachowań i przykłady skutecznego działania (np. jak sobie radzić z agresją ze strony rówieśników). Mogą też  przygotowywać dzieci na sytuacje trudne (pierwsze dni w przedszkolu, rozwód rodziców,  szczepienie), oswajać zjawiska wywołujące lęk. Bardzo ważna rola bajek terapeutycznych polega na uczeniu dzieci rozpoznawania, nazywania i wyrażania w społecznie akceptowalny sposób swoich emocji.

Na temat bajek terapeutycznych (bajek-pomagajek, bajek-dbajek, bajek-uzdrawiajek) powstało już wiele fachowych, wyczerpujących opracowań. Bibliografia zawierająca zarówno opracowania teoretyczne na temat bajkoterapii jak i opowiadania napisane do celów terapeutycznych znajduje się tutaj. W zakładce Bajkoterapia zamieściłam też najważniejsze informacje na temat charakterystycznych cech, działania, budowy i rodzajów bajek terapeutycznych. Rodzice, którzy chcą sami napisać bajkę-pomagajkę na konkretny problem swojego dziecka, znajdą w tej zakładce również zasady pisania takich bajek i metody pracy z historiami terapeutycznymi.

Wiele z prezentowanych na blogu pozycji nie jest opowiadaniami terapeutycznymi z założenia (nie zostały napisane na potrzeby terapii, nie posiadają cech charakterystycznych dla bajek terapeutycznych, są przeznaczone dla dzieci starszych niż 9 lat itd.), ale z powodzeniem mogą spełniać funkcje terapeutyczne – począwszy od przekazywania wiedzy potrzebnej do efektywnego radzenia sobie w sytuacji emocjonalnie trudnej, poprzez wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci, po kompensowanie niezaspokojonych potrzeb i kształtowanie poczucia własnej wartości. W opisach książek staram się zwracać uwagę na ich właściwości terapeutyczne, wskazywać na jakie problemy i komu dana lektura może pomóc.

Jeszcze inne książki wybrałam ze względu na ich walory poznawcze, edukacyjne. Książki te pomagają dzieciom zrozumieć wiele ważnych, a często również bardzo skomplikowanych, sfer życia, oswajają trudne tematy, poszerzają wiedzę o świecie uczuć i relacjach społecznych, przekazują istotne wartości, uczą wrażliwości społecznej, otwartości na inność, tolerancji.

Dla wygody czytelników recenzje pogrupowałam w zakładkach według tytułów, autorów, tematów oraz wieku dzieci, dla których dana książka jest przeznaczona.

W zakładce Książki na konkretne problemy znajduje się lista trudnych sytuacji, z którymi mogą borykać się dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (np. śmierć zwierzątka, pojawieniem się nowego dziecka w rodzinie, odrzucenie przez grupę rówieśniczą) i przyporządkowane do nich tytuły dostępnych na rynku książek (nie tylko bajek terapeutycznych), których lektura może być „lekarstwem” na dany problem.

Jeżeli chcecie np. przygotować dziecko na pobyt w szpitalu, to zestawienie tytułów poruszających ten temat znajduje się w zakładce Książki na konkretne problemy/lęk przed szpitalem.