O blogu

Biblioteczka-apteczka to blog poświęcony biblioterapii i książkom, które wspierają rozwój emocjonalny i społeczny dzieci, oswajają zjawiska wywołujące lęk i podpowiadają sposoby radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych.

Jak podaje Biblioteka Analiz w raporcie „Rynek książek w Polsce” w  2016 roku ukazało się około 2400 tytułów dla dzieci, co daje prawie 200 książek miesięcznie! Celem bloga jest ułatwienie rodzicom i pedagogom wyboru wartościowych tytułów. Wartościowych, czyli dobrze napisanych, pięknie zilustrowanych i niosących treści, które pomagają w życiu.

Część recenzowanych publikacji to tzw. bajki terapeutyczne, których celem jest budowanie zasobów osobistych dziecka i redukowanie niepożądanych stanów psychicznych. Bajki terapeutyczne są pisane specjalnie do celów  terapeutycznych i mają charakterystyczne cechy i określoną budowę (które zostały opisane tutaj i tutaj). Na temat bajek terapeutycznych (bajek-pomagajek, bajek-dbajek, bajek-uzdrawiajek) powstało już wiele fachowych, wyczerpujących opracowań. Bibliografia zawierająca zarówno opracowania teoretyczne na temat bajkoterapii jak i opowiadania napisane do celów terapeutycznych znajduje się tutaj. W zakładce Bajkoterapia zamieściłam też najważniejsze informacje na temat charakterystycznych cech, działania, budowy i rodzajów bajek terapeutycznych. Rodzice, którzy chcą sami napisać bajkę-pomagajkę na konkretny problem swojego dziecka, znajdą w tej zakładce również zasady pisania takich bajek i metody pracy z historiami terapeutycznymi.

Większość z prezentowanych na blogu pozycji NIE jest bajkami terapeutycznymi (nie zostały napisane na potrzeby terapii, nie posiadają budowy i cech charakterystycznych dla bajki terapeutycznej, są przeznaczone dla dzieci starszych niż 9 lat itd.), ale z powodzeniem mogą być wykorzystywane do realizacji celów terapeutycznych (umacniają dziecko i pomagają mu radzić sobie z życiowymi trudnościami). Różnice między bajkami terapeutycznym a innymi tekstami przydatnymi do biblioterapii dziecięcej znajdziesz tutaj.

Jeszcze inne książki wybrałam ze względu na ich walory edukacyjne. Książki te pomagają dzieciom zrozumieć wiele ważnych, często również bardzo skomplikowanych, sfer życia, oswajają trudne tematy, poszerzają wiedzę o świecie uczuć i relacjach społecznych, przekazują istotne wartości, uczą wrażliwości społecznej, otwartości na inność, tolerancji.

Dla wygody czytelników wszystkie recenzje pogrupowałam w zakładkach według tytułów, autorów, tematów oraz wieku dzieci, dla których dana książka jest przeznaczona.

W zakładce Książki na konkretne problemy znajduje się lista trudnych sytuacji/problemów, z którymi mogą borykać się dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (np. śmierć zwierzątka, pojawienie się młodszego rodzeństwa, lęk przed przedszkolem, niska samoocena) i przyporządkowane do nich tytuły dostępnych na rynku książek (nie tylko bajek terapeutycznych), których lektura może być „lekarstwem” na dany problem.

Książki można czytać, żeby wskazać dziecku możliwe sposoby rozwiązania problemu, z którym dziecko boryka się aktualnie, albo aby dać mu możliwość wypracowania sobie efektywnych strategii radzenia sobie z problemami, z których dziecko będzie mogło skorzystać w przyszłości.