O blogu

Biblioteczka-apteczka to blog o bajkoterapii i wartościowych książkach dla dzieci.

Celem bloga jest polecanie rodzicom  książek, które wspierają rozwój dziecka i pomagają w rozwiązywaniu dziecięcych problemów.

Znaczna część recenzowanych publikacji to tzw. historie terapeutyczne, których celem jest wspieranie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci oraz redukowanie niepożądanych stanów psychicznych (takich jak lęk, poczucie winy czy niska samoocena).

Opowiadania terapeutyczne pomagają uporać się z kłopotami i troskami dnia codziennego podpowiadając możliwe rozwiązania problemu, z którym dziecko aktualnie się boryka, wskazując wzory zachowań i przykłady skutecznego działania (np. jak sobie radzić z agresją ze strony rówieśników). Mogą też  przygotowywać dzieci na sytuacje trudne (pierwsze dni w przedszkolu, rozwód rodziców,  szczepienie), oswajać zjawiska wywołujące lęk. Bardzo ważna rola bajek terapeutycznych polega na uczeniu dzieci rozpoznawania, nazywania i wyrażania w społecznie akceptowalny sposób swoich emocji.

Na temat bajek terapeutycznych (bajek-pomagajek, bajek-dbajek, bajek-uzdrawiajek) powstało już wiele fachowych, wyczerpujących opracowań. Bibliografia zawierająca zarówno opracowania teoretyczne na temat bajkoterapii jak i opowiadania napisane do celów terapeutycznych znajduje się tutaj. W zakładce Bajkoterapia zamieściłam też najważniejsze informacje na temat charakterystycznych cech, działania, budowy i rodzajów bajek terapeutycznych. Rodzice, którzy chcą sami napisać bajkę-pomagajkę na konkretny problem swojego dziecka, znajdą w tej zakładce również zasady pisania takich bajek i metody pracy z historiami terapeutycznymi.

Wiele z prezentowanych na blogu pozycji nie jest opowiadaniami terapeutycznymi z założenia (nie zostały napisane na potrzeby terapii, nie posiadają cech charakterystycznych dla bajek terapeutycznych, są przeznaczone dla dzieci starszych niż 9 lat itd.), ale z powodzeniem mogą spełniać funkcje terapeutyczne – począwszy od przekazywania wiedzy potrzebnej do efektywnego radzenia sobie w sytuacji emocjonalnie trudnej, poprzez wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci, po kompensowanie niezaspokojonych potrzeb i kształtowanie poczucia własnej wartości. W opisach książek staram się zwracać uwagę na ich właściwości terapeutyczne, wskazywać na jakie problemy i komu dana lektura może pomóc.

Jeszcze inne książki wybrałam ze względu na ich walory poznawcze, edukacyjne. Książki te pomagają dzieciom zrozumieć wiele ważnych, a często również bardzo skomplikowanych, sfer życia, oswajają trudne tematy, poszerzają wiedzę o świecie uczuć i relacjach społecznych, przekazują istotne wartości, uczą wrażliwości społecznej, otwartości na inność, tolerancji.

Dla wygody czytelników recenzje pogrupowałam w zakładkach według tytułów, autorów, tematów oraz wieku dzieci, dla których dana książka jest przeznaczona.

W zakładce Bajki na konkretne problemy znajduje się lista trudnych sytuacji, z którymi mogą borykać się dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (np. śmierć zwierzątka, pojawieniem się nowego dziecka w rodzinie, odrzucenie przez grupę rówieśniczą) i przyporządkowane do nich tytuły dostępnych na rynku książek (nie tylko bajek terapeutycznych), których lektura może być „lekarstwem” na dany problem.

Jeżeli chcecie np. przygotować dziecko na pobyt w szpitalu, to zestawienie tytułów poruszających ten temat znajduje się w zakładce Biblioteczka-apteczka/lęk przed szpitalem. A recenzje wybranych pozycji (nie wszystkie książki z zestawienia zostały zrecenzowane) na ten temat znajdziecie w zakładce Tematy/lęk przed szpitalem.