Tematy

A

ADHD, impulsywność, nadpobudliwość

ADOPCJA, dom dziecka, rodzina zastępcza

AGRESJA, PRZEMOC W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ, bicie, wyśmiewanie, dokuczanie, przezywanie, hejt; jak sobie radzić z dręczycielami

AKCEPTACJA ODMIENNOŚCI, chorób, niepełnosprawności, innej narodowości, wyglądu, zachowań odmiennych społecznie itd.; książki uczące empatii i tolerancji

ALERGIA

ALKOHOLIZM, uzależnienie rodzica

ASERTYWNOŚĆ, umiejętność mówienia „nie”, stawiania granic, asertywność w kwestii własnego ciała

AUTYZM

B

BEZPIECZEŃSTWO (zasady bezpieczeństwa)

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

BRAK WIARY W SIEBIE, swoje możliwości

C

CHOROBA, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

CHOROBA, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W RODZINIE

CHOROBA ALZHEIMERA

CHOROBA NOWOTWOROWA

CYBERPRZEMOC (wirtualna rzeczywistość, media społecznościowe, hejt, manipulacja)

D

DOJRZEWANIE

E

EDUKACJA SEKSUALNA

EKOLOGIA

EMIGRACJA

EMPATIA

EMOCJE (jak je rozpoznawać, nazywać i wyrażać)

EUROSIEROCTWO

F

G

GIRL POWER

H

HOLOCAUST

HOMOSEKSUALIZM

I

J

K

KŁÓTNIE RODZICÓW

L

LĘK PRZED NIEZNANYM

LĘK PRZED PRZEDSZKOLEM

LĘK PRZED SZKOŁĄ

LĘK PRZED SZPITALEM, LEKARZEM, DENTYSTĄ

LĘKI WYOBRAŻENIOWE

Ł

M

MOLESTOWANIE

N

NIEŚMIAŁOŚĆ

NOWE DZIECKO W RODZINIE, zazdrość o młodsze rodzeństwo

O

ODRZUCENIE PRZEZ GRUPĘ, brak akceptacji rówieśników (np. z powodu narodowości, otyłości, problemów w nauce, choroby, niepełnosprawności, bycia nowym, niskim)

OKULARY

OTYŁOŚĆ

P

PASJA, książki motywacyjne

POCZUCIE BYCIA GORSZYM, INNYM, kompleksy, zaniżona samoocena ze względu na wygląd, sytuację materialną, chorobę, inność, problemy w nauce

PRAWA DZIECKA

PRESJA IDEALNEGO WYGLĄDU

PROSZENIE O POMOC, zachęta do rozmowy o problemach, zwracania się po radę, pomoc do dorosłych)

PRZEMOC W RODZINIE

PRZYJAŹŃ

R

REŻYSEROWANIE DZIECIOM ŻYCIA (prawo do wyboru własnej drogi życiowej; wygórowane wymagania wobec dzieci; lęk przed niespełnieniem oczekiwań rodziców, nadmiar obowiązków)

RODZEŃSTWO, konflikty z rodzeństwem, kłótnie, zazdrość; miłość siostrzana i braterska

RODZINA DYSFUNKCYJNA

RODZINA NIEPEŁNA

RODZINA PATCHWORKOWA, nowi partnerzy rodziców, przyrodnie rodzeństwo

ROZŁĄKA, tęsknota za rodzicami

ROZWÓD W RODZINIE

S

SAMOAKCEPTACJA, samoświadomość

STAROŚĆ, NIEDOŁĘŻNOŚĆ

STEREOTYPY PŁCIOWE; prawo do bycia sobą, do bycia innym; presja rodziny i presja społeczna

ŚMIERĆ BLISKIEJ OSOBY

ŚMIERĆ ZWIERZĄTKA

SZACUNEK DO ZWIERZĄT; prawa zwierząt

T

U

UCHODŹCY

UZALEŻNIENIE OD KOMPUTERA, TELEWIZJI

W

WARTOŚCI DEMOKRATYCZNE

WARTOŚCI NIEMATERIALNE

WOJNA

Z

ZESPÓŁ DOWNA